ImgleakImgleak

Instagram Online Web Viewer

en

Explore Parul Sharma ( @parulhumanrights )'s photos via Instagram

Discover latest images taken by Parul Sharma ( @parulhumanrights ). Check latest medias from @parulhumanrights and share them

parulhumanrights

Parul Sharma

Människorättsjurist. Just nu aktuell i podcast "Vems Agenda?" om Agenda2030; utvecklingsmålen, länken hittar du nedan:

https://itunes.apple.com/se/podcast/vems-agenda/id1210793615?mt=2

Check latest images taken by Parul Sharma ( @parulhumanrights )

Discover latest images taken by Parul Sharma ( @parulhumanrights ). Check latest medias from @parulhumanrights and share them

Discover latest images taken by Parul Sharma ( @parulhumanrights ). Check latest medias from @parulhumanrights and share them Parul Sharma

parulhumanrights

Explore parulhumanrights's Instagram Lokalbefolkningen drabbas hårdast när företag mutar sig fram som Telia gjort i Uzbekistan, säger korruptionsexperten Parul Sharma.
– Ju mer du stärker en diktator, desto mer försvagar du de mänskliga rättigheterna och hållbar utveckling i ett land.  #mänskligarättigheter Intervju i SvD idag https://www.svd.se/expert-telias-mutor-slar-mot-kvinnor-och-miljo 1612150164271870642_199009176

Lokalbefolkningen drabbas hårdast när företag mutar sig fram som Telia gjort i Uzbekistan, säger korruptionsexperten Parul Sharma. – Ju mer du stärker en diktator, desto mer försvagar du de mänskliga rättigheterna och hållbar utveckling i ett land. #mänskligarättigheterIntervju i SvD idag https://www.svd.se/expert-telias-mutor-slar-mot-kvinnor-och-miljo

Share 0 35

Advertisement

Discover latest images taken by Parul Sharma ( @parulhumanrights ). Check latest medias from @parulhumanrights and share them Parul Sharma

parulhumanrights

Explore parulhumanrights's Instagram Slås (ned) av SVTs fantastiska mångfald. #mångfald så långt kvar 1612139346608152633_199009176

Slås (ned) av SVTs fantastiska mångfald. #mångfaldså långt kvar

Share 0 14

Advertisement

Discover latest images taken by Parul Sharma ( @parulhumanrights ). Check latest medias from @parulhumanrights and share them Parul Sharma

parulhumanrights

Explore parulhumanrights's Instagram Det räcker nu! Sverigedemokraterna måste stoppas. "Jag skulle aldrig vilja att min dotter engagerar sig i SD". Detta är ett parti som anser sig regeringsdugliga. #nej #aldrig 1612136798929191662_199009176

Det räcker nu! Sverigedemokraterna måste stoppas. "Jag skulle aldrig vilja att min dotter engagerar sig i SD". Detta är ett parti som anser sig regeringsdugliga. #nej #aldrig

Share 0 17

Advertisement

Discover latest images taken by Parul Sharma ( @parulhumanrights ). Check latest medias from @parulhumanrights and share them Parul Sharma

parulhumanrights

Explore parulhumanrights's Instagram #righttofood #humanrights #wastefoodnomore 1611531077770361101_199009176

#righttofood #humanrights #wastefoodnomore

Share 0 18
Discover latest images taken by Parul Sharma ( @parulhumanrights ). Check latest medias from @parulhumanrights and share them Parul Sharma

parulhumanrights

Explore parulhumanrights's Instagram #notonazism #humanrights #notorasicm #love 1611118201792615034_199009176

#notonazism #humanrights #notorasicm #love

Share 0 30
Discover latest images taken by Parul Sharma ( @parulhumanrights ). Check latest medias from @parulhumanrights and share them Parul Sharma

parulhumanrights

Explore parulhumanrights's Instagram Indien och hinduer firar #kvinnokraft i form av #durgapooja i dagarna! Ha en fin Durga Pooja alla som firar! 
Durga även Ta’ra är en hinduisk gudinna, som inte är underordnad någon manlig gud. Hon framträder först i eposet Devi-Mahatmyam cirka 1000 e.Kr. Där beskrivs hur hon besegrar en serie av manliga demoner, som de manliga gudarna inte kan besegra. Efter sin seger hyllas hon av de manliga gudarna som den högsta guden. I Devi-Mahatmyam beskrivs dessutom hur gudinnan Kali emanerar från Durga under kampens gång. Kali ses som Durgas aggressiva och våldsamma sida. Durga är en av de mest dyrkade gudinnorna inom hinduismen idag, och hennes tempel återfinns på många ställen i Indien. 1610057480967057114_199009176

Indien och hinduer firar #kvinnokrafti form av #durgapoojai dagarna! Ha en fin Durga Pooja alla som firar! Durga även Ta’ra är en hinduisk gudinna, som inte är underordnad någon manlig gud. Hon framträder först i eposet Devi-Mahatmyam cirka 1000 e.Kr. Där beskrivs hur hon besegrar en serie av manliga demoner, som de manliga gudarna inte kan besegra. Efter sin seger hyllas hon av de manliga gudarna som den högsta guden. I Devi-Mahatmyam beskrivs dessutom hur gudinnan Kali emanerar från Durga under kampens gång. Kali ses som Durgas aggressiva och våldsamma sida. Durga är en av de mest dyrkade gudinnorna inom hinduismen idag, och hennes tempel återfinns på många ställen i Indien.

Share 3 51
Discover latest images taken by Parul Sharma ( @parulhumanrights ). Check latest medias from @parulhumanrights and share them Parul Sharma

parulhumanrights

Explore parulhumanrights's Instagram #utbildning #csr #leverantörsled Hur tar en ansvar i leverantörskedjan? Vad innebär ansvarsfulla leverantörsled? Är du inköpare, arbetar med upphandling, eller hållbarhetsansvarig då är detta din utbildning! 27-28 september eller 7-8 november. Kvinna med röd hjälm är läraren. #hållbarhet #kurs  #mänskligarättigheter  Anmäl dig idag: info@csrsweden.se 1608848385740364652_199009176

#utbildning #csr #leverantörsledHur tar en ansvar i leverantörskedjan? Vad innebär ansvarsfulla leverantörsled? Är du inköpare, arbetar med upphandling, eller hållbarhetsansvarig då är detta din utbildning! 27-28 september eller 7-8 november. Kvinna med röd hjälm är läraren. #hållbarhet #kurs #mänskligarättigheter Anmäl dig idag: [email protected]

Share 0 61
Discover latest images taken by Parul Sharma ( @parulhumanrights ). Check latest medias from @parulhumanrights and share them Parul Sharma

parulhumanrights

Explore parulhumanrights's Instagram Japp jag är årets mest tippade vinnare! Motivering: "vi vet inte riktigt, men..."  1607396087579174663_199009176

Japp jag är årets mest tippade vinnare! Motivering: "vi vet inte riktigt, men..."

Share 9 125
Discover latest images taken by Parul Sharma ( @parulhumanrights ). Check latest medias from @parulhumanrights and share them Parul Sharma

parulhumanrights

Explore parulhumanrights's Instagram #heidifried #nejtillnazism "varför har vi en låt gå mentalitet i Sverige". Möt Hédi Fried !

I en tid då murar ska byggas och elektriska taggtrådsstaket redan avskärmar “Tredje världen” från “Fort Europa” är det många som målar upp en dystopisk framtid likt Anyurus. Vad är meningen med att skriva fiktion för att säga något om vår samtid? Hur kan den fiktiva berättelsen bekräfta eller utmana vår bild av den andre det vill säga den som inte är blond och blåögd? Var går gränsen mellan att exploatera ett fördomsfullt perspektiv och att nyansera bilden? 1606672732819503111_199009176

#heidifried #nejtillnazism"varför har vi en låt gå mentalitet i Sverige". Möt Hédi Fried ! I en tid då murar ska byggas och elektriska taggtrådsstaket redan avskärmar “Tredje världen” från “Fort Europa” är det många som målar upp en dystopisk framtid likt Anyurus. Vad är meningen med att skriva fiktion för att säga något om vår samtid? Hur kan den fiktiva berättelsen bekräfta eller utmana vår bild av den andre det vill säga den som inte är blond och blåögd? Var går gränsen mellan att exploatera ett fördomsfullt perspektiv och att nyansera bilden?

Share 0 41
Discover latest images taken by Parul Sharma ( @parulhumanrights ). Check latest medias from @parulhumanrights and share them Parul Sharma

parulhumanrights

Explore parulhumanrights's Instagram He was with me all the time. Back off. #alien #ET 1604650108887005045_199009176

He was with me all the time. Back off. #alien #et

Share 0 31
Discover latest images taken by Parul Sharma ( @parulhumanrights ). Check latest medias from @parulhumanrights and share them Parul Sharma

parulhumanrights

Explore parulhumanrights's Instagram My life is colourful partly thanks to #agenda2030 - 17 sustainability goals and 17 colours. Bravery in leadership and participation of young leadership and youth very important #agenda2030 #sustainability #youngleaders 1604498284703965718_199009176

My life is colourful partly thanks to #agenda2030- 17 sustainability goals and 17 colours. Bravery in leadership and participation of young leadership and youth very important #agenda2030 #sustainability #youngleaders

Share 1 40
Discover latest images taken by Parul Sharma ( @parulhumanrights ). Check latest medias from @parulhumanrights and share them Parul Sharma

parulhumanrights

Explore parulhumanrights's Instagram Landshövdingen Göran Enander och jag föreläser idag om etisk stress, hållbarhet och ledarskap på Thorax Akademiska sjukhuset - inspiration @goranenander #sjukvård även #whistleblower diskuterades: I dag står privatpersoner och journalister för sju av tio korruptionsavslöjanden i kommunal sektor. En enkät pekar kanske på orsaken: bara två av tio personer uppger att de skulle larma om missförhållanden på den egna arbetsplatsen. 1604454584678396979_199009176

Landshövdingen Göran Enander och jag föreläser idag om etisk stress, hållbarhet och ledarskap på Thorax Akademiska sjukhuset - inspiration @goranenander #sjukvårdäven #whistleblowerdiskuterades: I dag står privatpersoner och journalister för sju av tio korruptionsavslöjanden i kommunal sektor. En enkät pekar kanske på orsaken: bara två av tio personer uppger att de skulle larma om missförhållanden på den egna arbetsplatsen.

Share 1 41
Discover latest images taken by Parul Sharma ( @parulhumanrights ). Check latest medias from @parulhumanrights and share them Parul Sharma

parulhumanrights

Explore parulhumanrights's Instagram Talar i och med panel från fastghetsbranschen om ansvarsfulla leverantörsled och anti-korruption. #lejonfastigheter har antagit en Ansvarskod och inte en uppförandekod! Helt rätt! #greendrinks #hållbarhet #csr 1603775778334488557_199009176

Talar i och med panel från fastghetsbranschen om ansvarsfulla leverantörsled och anti-korruption. #lejonfastigheterhar antagit en Ansvarskod och inte en uppförandekod! Helt rätt! #greendrinks #hållbarhet #csr

Share 2 28
Discover latest images taken by Parul Sharma ( @parulhumanrights ). Check latest medias from @parulhumanrights and share them Parul Sharma

parulhumanrights

Explore parulhumanrights's Instagram Luft konferensen i Eskilstuna. 350 deltagare från Sverige och världen. #nonsmoking Tobaksproduktionen och tobaksanvändningen i världen hotar allvarligt ländernas möjligheter till hållbar utveckling. #agenda2030 #luft Världshälsoorganisationen, WHO, uppmärksammar detta hot i 2017 års 31 maj-kampanj; Tobacco – a threat to development. #tobaksfriskola #luftkonferens2017 1603625616656235328_199009176

Luft konferensen i Eskilstuna. 350 deltagare från Sverige och världen. #nonsmokingTobaksproduktionen och tobaksanvändningen i världen hotar allvarligt ländernas möjligheter till hållbar utveckling. #agenda2030 #luftVärldshälsoorganisationen, WHO, uppmärksammar detta hot i 2017 års 31 maj-kampanj; Tobacco – a threat to development. #tobaksfriskola #luftkonferens2017

Share 0 37
Discover latest images taken by Parul Sharma ( @parulhumanrights ). Check latest medias from @parulhumanrights and share them Parul Sharma

parulhumanrights

Explore parulhumanrights's Instagram Luft konferensen i Eskilstuna. 350 deltagare från Sverige och världen. #nonsmoking Tobaksproduktionen och tobaksanvändningen i världen hotar allvarligt ländernas möjligheter till hållbar utveckling. #agenda2030 #luft Världshälsoorganisationen, WHO, uppmärksammar detta hot i 2017 års 31 maj-kampanj; Tobacco – a threat to development. #tobaksfriskola #luftkonferens 1603525479887916692_199009176

Luft konferensen i Eskilstuna. 350 deltagare från Sverige och världen. #nonsmokingTobaksproduktionen och tobaksanvändningen i världen hotar allvarligt ländernas möjligheter till hållbar utveckling. #agenda2030 #luftVärldshälsoorganisationen, WHO, uppmärksammar detta hot i 2017 års 31 maj-kampanj; Tobacco – a threat to development. #tobaksfriskola #luftkonferens

Share 3 52
Discover latest images taken by Parul Sharma ( @parulhumanrights ). Check latest medias from @parulhumanrights and share them Parul Sharma

parulhumanrights

Explore parulhumanrights's Instagram Vi har en stor grupp unga i Sverige och globalt som vill öka sin kunskap och vara med i ett förändringsarbete. När en sådan stor grupp samtidigt säger ”vad kan jag göra för att förändra?” och ”jag vägrar ge upp!” kan vi konstatera att vi har ett fantastiskt utgångsläge. #agenda2030 #globalagymnasiet #ungaledare #hållbarhet #ungdomsperspektiv 1602314058667695068_199009176

Vi har en stor grupp unga i Sverige och globalt som vill öka sin kunskap och vara med i ett förändringsarbete. När en sådan stor grupp samtidigt säger ”vad kan jag göra för att förändra?” och ”jag vägrar ge upp!” kan vi konstatera att vi har ett fantastiskt utgångsläge. #agenda2030 #globalagymnasiet #ungaledare #hållbarhet #ungdomsperspektiv

Share 2 71
Discover latest images taken by Parul Sharma ( @parulhumanrights ). Check latest medias from @parulhumanrights and share them Parul Sharma

parulhumanrights

Explore parulhumanrights's Instagram  1602193486587787993_199009176
Share 1 69
Discover latest images taken by Parul Sharma ( @parulhumanrights ). Check latest medias from @parulhumanrights and share them Parul Sharma

parulhumanrights

Explore parulhumanrights's Instagram #autumn is home setting  1601746239362323869_199009176

#autumnis home setting

Share 6 38
Discover latest images taken by Parul Sharma ( @parulhumanrights ). Check latest medias from @parulhumanrights and share them Parul Sharma

parulhumanrights

Explore parulhumanrights's Instagram BRIS styrelsemöte! #barnetsrättigheter #barnkonventionen #duärviktig #psykbryt 1601573175844600233_199009176

BRIS styrelsemöte! #barnetsrättigheter #barnkonventionen #duärviktig #psykbryt

Share 0 41
Discover latest images taken by Parul Sharma ( @parulhumanrights ). Check latest medias from @parulhumanrights and share them Parul Sharma

parulhumanrights

Explore parulhumanrights's Instagram Då var det dags för avsnitt 11 i vår podd, Vems agenda? Mål 11 handlar om att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Våra fantastiska gäster i detta avsnitt är denna gång: Anja Skans, Skandia, Marie Karlsson, Vinnova, Ida Texell, Brandkåren Attunda. Parul Sharma inleder och håller i samtalet. God lyssning! #agenda2030 #vemsagenda #csrsweden #hållbarastäder #hållbarhet #csr 1601325491606996307_199009176

Då var det dags för avsnitt 11 i vår podd, Vems agenda? Mål 11 handlar om att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Våra fantastiska gäster i detta avsnitt är denna gång: Anja Skans, Skandia, Marie Karlsson, Vinnova, Ida Texell, Brandkåren Attunda. Parul Sharma inleder och håller i samtalet. God lyssning! #agenda2030 #vemsagenda #csrsweden #hållbarastäder #hållbarhet #csr

Share 0 42
Load More